FÖRESTÄLLNING

NÄSTA FÖRESTÄLLNING: 19 JUNI 2021 PÅ LUNDS STADSTEATER

Vår årliga vinterföreställning brukar hållas i slutet av varje hösttermin. På grund av inställd vinterföreställning 2020 arrangerar vi istället en vårföreställning 2021.

Mer info kommer när det börjar närma sig