Schema HT19

DANS OCH TEATER

Kursstart HT19 är v.36

Kursperiod v.36-v.46

Lov/uppehåll

v.44 (måndag-lördag) 28 oktober – 2 november

OBS!

Söndagsgrupperna dansar som vanligt under v.44

FÖRESTÄLLNING på Lunds Stadsteater

v.47 den 23 november