Priser och nivåer

Nivåer
Nybörjare (N) = 0-1 termins förkunskap
Fortsättning (F) = minst 1 termins förkunskap
N1 = 0-3 terminers förkunskap
N2 = minst 3 terminers förkunskap

N3=minst 6 terminers förkunskap

Öppen klass (Ö) = Öppen nivå, klasserna anpassas till gruppen

Priser och rabatter
PRISER VT21 
10 ggr 1 gång/v
4-5år………….1150kr
6-8år & 9-12år……………………1250kr
13+ och vuxen……………..1350kr

Tåspets 20min ……………..350kr

Tåspets 30min ……………..375kr

10 ggr 2 gång/v
6-8år & 9-12år……………………2050kr
13+ och vuxen……………..2220kr

10ggr, obegränsat/fler än 2 gång/v
6-8år & 9-12år……………………2950kr
13+ och vuxen……………..3240kr