Priser och nivåer

Nivåer
Nybörjare (N) = 0-3 termins förkunskap
Fortsättning (F) = minst 3 termins förkunskap
Mellan (M) minst 6 terminers förkunskap

Öppen klass (Ö) = Öppen nivå, klasserna anpassas till gruppen

Priser och rabatter
PRISER HT21 

DANS
12 ggr 1 gång/v
4-5år………….1150kr
6-8år & 9-12år……………………1250kr
13+ och vuxen……………..1350kr

Tåspets 20min ……………..350kr

Tåspets 30min ……………..375kr

12 ggr 2 gång/v
6-8år & 9-12år……………………2050kr
13+ och vuxen……………..2220kr

12 ggr, obegränsat/fler än 2 gång/v
6-8år & 9-12år……………………2950kr
13+ och vuxen……………..3240kr


BODY & MIND och ZUMBA
12 ggr/ kurs
Mediyoga …………………..1050kr
Pilates ………………………..1050kr
Yogilates. ……………………1050kr
Zumba ……………………….1050kr