Priser och nivåer

Nivåer
Nybörjare (N) = 0-3 termins förkunskap
Fortsättning (F) = minst 3 termins förkunskap
Mellan (M) minst 6 terminers förkunskap

Öppen klass (Ö) = Öppen nivå, klasserna anpassas till gruppen

Priser och rabatter
PRISER 

DANS
1 gång/v
4-5år………….1195kr
6-8år ……………………1295kr
9-12år……………………1325kr
13+ och vuxen……………..1395kr

2 gång/v
6-8år …………………..2050kr
9-12år……………………2300kr
13+ och vuxen……………..2500kr

obegränsat/fler än 2 gång/v
6-8år……………………2950kr
9-12år……………………2950kr
13+ och vuxen……………..3240kr


BODY & MIND och ZUMBA
10 ggr/ kurs

Zumba ……………………….1050kr