Priser och nivåer

Nivåer
Nybörjare (N) = 0-1 termins förkunskap
Fortsättning (F) = minst 1 termins förkunskap
N1 = 0-3 terminers förkunskap
N2 = minst 3 terminers förkunskap

N3=minst 6 terminers förkunskap

Öppen klass (Ö) = Öppen nivå, klasserna anpassas till gruppen

Priser och rabatter
PRISER DANS & TEATER VT19
10 ggr 1 gång/v
2-3år…………………….1050kr
4-5år & 6-8år………….1150kr
9-12år……………………1250kr
13+ och vuxen……………..1350kr

Tåspets 15min ……………..350kr

10 ggr 2 gång/v
6-8år…………………….1890kr
9-12år……………………2050kr
13+ och vuxen……………..2220kr

10ggr, obegränsat/fler än 2 gång/v
6-8år…………………….2760kr
9-12år……………………2950kr
13+ och vuxen……………..3240kr

PRISER YOGA VT19
7 ggr 1 kurs………………960kr
7 ggr 2 kurs………………1680kr
7 ggr 3 kurs………………2450kr
Obegränsat minimun 4kurser….790kr/kurs

BARN yoga 10ggr…….1150kr