Priser och nivåer

Nivåer
Nybörjare (N) = 0-3 termins förkunskap
Fortsättning (F) = minst 3 termins förkunskap
Mellan (M) minst 6 terminers förkunskap

Öppen klass (Ö) = Öppen nivå, klasserna anpassas till gruppen

Priser och rabatter
PRISER 

DANS
1 gång/v
4-5år………….1150kr
6-8år & 9-12år……………………1250kr
13+ och vuxen……………..1350kr

2 gång/v
6-8år & 9-12år……………………2050kr
13+ och vuxen……………..2220kr

obegränsat/fler än 2 gång/v
6-8år & 9-12år……………………2950kr
13+ och vuxen……………..3240kr


BODY & MIND och ZUMBA
10 ggr/ kurs

Zumba ……………………….1050kr