Om studion

Vi jobbar för att våra danssalar ska tillhandahålla en trygg och säker miljö där barn, ungdomar och vuxna kan blomstra, växa och uppmuntrar till att utforska sitt eget uttryck.