Anmälningsvillkor

Kursstart och anmälan 

I samband med din anmälan får du ett välkomstmail. Mailet innehåller relevant information inför kursstart. 2 veckor innan kursstart, får du ytterligare ett välkomstmail som en påminnelse om att kursen snart börjar. Din anmälan kommer att åtföljas av en faktura. Om du redan har betalat med en annan betalningsmetod via vår hemsida får du inte en faktura.

Course start and notification

When you apply to a course, you will receive confirmation of your application. 3 weeks before the start of the course, you will always receive a written notification containing details of the course times and where the course will take place. This notification will be accompanied by an invoice. If you have already paid using another payment method, you will not receive an invoice.

 

Anmälan är bindande

Anmälan är bindande, men kan återkallas i enlighet med bestämmelserna om ångerrätt (distansavtalslagen). Ångerrätten innebär att du kan dra tillbaka din anmälan genom att skicka skriftlig önskan om det till Dans i Lomma inom 14 dagar efter vår bekräftelse på din anmälan.

An application is binding

An application is binding, but may be withdrawn in accordance with the regulations concerning the right of withdrawal. The right of withdrawal means that you can withdraw your application by sending written notification thereof to Dans i Lomma within 14 days of our confirmation of your application.

 

Fotografering på studion

Under terminens gång kan den finnas tillfällen där vi tar stilla och rörliga bilder som kan komma att användas på hemsidan samt sociala medier. Syftet är att visa vad verksamheten är och gör. Genom att anmäla sig till våra kurser godkänner du att bilder tas samt används i våra kanaler. Vill du ej att bilder tas är det viktigt att du kontaktar oss.

Avbokningsavgift

Innan kursens början

Om du tar tillbaka din ansökan efter att rätten till återkallelse har löpt ut (14 dagar efter köpet) men innan kursens start – tar vi ut en administrativ avgift på 20% av kursavgiften. Om du tar tillbaka din ansökan senare än 2 veckor innan kursen börjar, debiteras en avgift som uppgår till 50% av kursavgiften.

Cancelation fee

Before the start of the course

If you withdraw your application after the right of withdrawal period has lapsed (after 14 days of the purchase) but before the start of the course – we charge an administrative fee 20%. If you withdraw your application later than 4 weeks before the course starts, a fee will be charged which will amount to 50% of the course fee.

 

Efter kursstart

Om kursen har startat är du skyldig att betala kursavgiften i sin helhet för den kurs du har anmält dig till.

After the start of the course

If the course has started you are liable to pay the course fee in full.

 

Förändringar

Om vi är tvungna att avbryta en kurs under terminens gång eller om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Om kursstarten skjuts upp/skjuts fram i mer än 4 veckor har du rätt att avboka kursen och återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Changes

If we have to cancel a course during the semester or if we are forced to cancel a course before the course starts, you have the right to recover the full fee. If the course start is postponed for more than 4 weeks, you have the right to cancel the course and receive the full fee. We reserve the right to change teachers if necessary. In the event of a complaint, the rules of the Consumer Services Act apply.