6-8år

kr1,890.00

Street 6-8 år Måndag kl.17.00-kl.17.50

Boys Only/breakdance 6-8år Fredag kl.16.00-kl.16.50

Jazz 6-8år Onsdag kl.17.00-kl.17.50

Balett NYBÖRJARE 6-8år Söndag kl.12.00-kl.12.50

Balett FORTSÄTTNING 6-8år Söndag kl.13.00-kl.13.50 (Förkunskap: minst 1 termin i grupper Balett nybörjare 6-8år)

Teater 6-8år Lördag kl.10:00-kl.11:00